• 30. marec 2023

Ak má spoločnosť problém s násilím na ženách počas mieru, vojna túto situáciu dramaticky zhorší

 Ak má spoločnosť problém s násilím na ženách počas mieru, vojna túto situáciu dramaticky zhorší

O vojne v dnešných dňoch rozmýšľame priveľa takmer všetci. Ukrajinská spisovateľka Oksana Zabušková v svojom príhovore pre Európsky Parlament na medzinárodný deň žien okrem iného pripomenula, že ženy a dievčatá sú často prvé, ktoré trpia počas vojnového konfliktu

Čo znamená vojna pre ženy?

Spoločenské krízy, akými sú vojna (alebo aj pandémia), sústredia všetky zdroje na vyriešenie krízy. Systémy ochrany žien sa stratia alebo sa im zníži priorita. Ochrancovia práv žien však upozorňujú na to, že každý konflikt je iný. Asiling Swaine, profesorka štúdií rodovej rovnosti, dokonca spomína, ako jej ženy v Líbii hovorili: „U mňa doma nie je žiadne násilie, môj muž je preč, vo vojne“.

Profesorka Swaine upozorňuje aj na ďalší aspekt vojny, ktorým je vysťahovanie a premiestňovanie obyvateľstva. Ženy sa ocitnú v novom prostredí, ktoré nepoznajú a môžu v ňom fungovať iné pravidlá ako tie, na ktoré boli zvyknuté. Tu sa dostávame k otázke, že ak sa ženy necítia bezpečne vo svojom vlastnom meste po západe slnka, ako bezpečné je pre nich prejsť stovky kilometrov alebo žiť v utečeneckých táboroch?

Sexuálne násilie ako vojnový zločin

Znásilňovanie civilného obyvateľstva je podľa uznesenia OSN číslo 1820 považované za vojnový zločin na úrovni genocídy od roku 2008. OSN to odôvodnila tým, že masové znásilňovanie je používané takticky a systematicky ako spôsob poníženia a dokonca aj eliminácie celých etnických skupín. Prípadov v histórii je nespočetne. Cicero považoval ženy za majetok a znásilňovanie bolo spôsobom ako potvrdiť vojnové víťazstvo. Ďalší príklad uvádza denník The Guardian ako sa generáli červenej armády po druhej svetovej vojne chválili tým, že “v Nemecku sa narodia dva milióny našich detí“.

Keď hovoríme o vojnových konfliktoch, najčastejšie si predstavíme krvavé boje. Je ale dôležité hovoriť aj o tom, že vojna znamená spoločenský rozvrat. Aj v aktuálnej situácii spojenej s vojnou na Ukrajine sme svedkami toho, že počas vojny prestávajú platiť pravidlá, ktoré ochraňujú každodenný život. Násilie je tak namierené proti bezbranným ľudom, ktorí ani nedržia zbrane.

Digiqole ad

Maggie Drahovská

Súvisiace články