• 27. september 2023

Ženy, žijúce na Slovensku, zomierajú pomerne mladé v porovnaní s ostatnými krajinami

 Ženy, žijúce na Slovensku, zomierajú pomerne mladé v porovnaní s ostatnými krajinami

zdroj: pexels.com

Je všeobecne známe, že ženy zarábajú menej ako muži. Čím nižší ich plat je, tým nižšia je aj ich životná úroveň, čo sa samozrejme môže odraziť na kvalite a dĺžke ich života.

Ako sa pravdepodobná dĺžka života líši medzi rôznymi ekonomickými oblasťami v Anglicku?

I keď Anglicko patrí medzi najvyspelejšie krajiny so slušnou ekonomickou výbavou a skvelými podmienkami na život, neplatí to pre všetkých. Výskum anglickej organizácie The Health Foundation, ktorej cieľom je zabezpečiť lepšie zdravie a zdravotnú starostlivosť v Spojenom kráľovstve, preukazuje, že ženy žijúce v zanedbanejších častiach Spojeného kráľovstva zomierajú skôr, než tie, ktoré v nich nežijú. Rozdiel predstavuje až 7,7 roka. V „horších“ oblastiach je priemerná dĺžka života ženy 78,7 roka, v „lepších“ až 86,4!

Ženy sú častejšie označované za zadĺžené či chudobné a ak sa v krajine objavia problémy či krízy, vždy to najviac zasiahne práve ich. Deje sa to najmä kvôli nehradenej zdravotnej a opatrovateľskej starostlivosti, a menšiemu počtu hodín, ktoré môžu odpracovať. Tieto, ale aj ďalšie podmienky, sa neskôr podpíšu aj na výške dôchodku a celkových úspor, ktoré priamo ovplyvňujú to, akú kvalitu života si žena môže dovoliť. Následný možný dopad preto môže byť naozaj veľký a nespravodlivý.

Zaujímavé je aj porovnanie priemernej dĺžky života žien v rôznych krajinách patriacich do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Podľa tohto rebríčka sa najbohatšie anglické oblasti umiestnili na druhom mieste hneď za Japonsko, ktoré má dlhodobo najdlhšie vekové rozmedzie života (87,3 roka). Naopak, tie najchudobnejšie oblasti Anglicka sú o niekoľko desiatok miest nižšie a nasleduje po nich už len Mexiko (77,9 roka). Kvôli tomu sa Spojené kráľovstvo (už ako jeden celok) radí na 25. miesto z 38 krajín.

Podľa riaditeľky organizácie The Health Foundation tento výsledok vôbec nie je uspokojivý. Jo Bibby ďalej hovorí: „Vláda sa už zaviazala riešiť problém stagnácie dĺžky života žien. Je základnou časťou programu na dosiahnutie rovnosti. Nebude ľahké zmeniť tieto životné podmienky tak, aby sa vyrovnali s porovnateľnými krajinami, no 25. miesto je pre krajinu s piatou najväčšou ekonomikou na svete naozaj neuspokojivé.“

Porovnanie priemernej dĺžky života žien v krajinách OECD z roku 2018, zdroj: The Health Foundation

A ako sú na tom slovenské ženy?

Slovensko sa v rebríčku OECD umiestnilo na 33. mieste (81,2 roka), čo je síce menej, než celkový anglický priemer, no stále viac, než tie najnevýhodnejšie anglické oblasti. Ženy žijúce na Slovensku teda zomierajú relatívne mladé v porovnaní s inými krajinami OECD.

Náš najväčší problém týkajúci sa platu, je najmä zaujatosť voči ženám – matkám a presvedčeniu, že takéto ženy po narodení dieťaťa stratia o prácu záujem, či nebudú schopné ju vykonávať tak dobre a často ako predtým.

Práve tento rozdiel zvyknú ženy dorovnávať podnikaním. Zo štúdie magazínu Entrepreneur Europe vychádza, že až 80 % si založilo firmu alebo začalo podnikať po narodení dieťaťa, a to priemerne vtedy, keď ich dieťa dosiahlo 6. rok života. Ženy si tak zvyšujú svoju životnú úroveň, čím si v skutočnosti dokážu zvýšiť aj predpokladanú dĺžku života.

zdroje: theguardian.com, theguardian.com, forbes.sk, enterpreneur.com

Digiqole ad

Sofia Čikotová

Súvisiace články