• 29. máj 2023

Čo všetko ovplyvňuje ženskú plodnosť a aké sú príčiny neplodnosti?

 Čo všetko ovplyvňuje ženskú plodnosť a aké sú príčiny neplodnosti?

V súčasnosti sme z každej strany pod paľbou informácií, že plodnosť, najmä v Európe a Severnej Amerike, významne klesá. Prečo to tak je? Vieme tomu my samé, respektíve sami, zabrániť alebo aspoň znížiť riziko, že problémy s plodnosťou stretnú práve nás?

Na začiatok si vysvetlime rozdiel medzi tromi základnými pojmami: plodnosť, neplodnosť a sterilita.

Pojem plodnosť alebo plodný zahŕňa významy ako byť produktívny, u rastlín dávať plody, ale definícia, ktorá nám, pravdepodobne, napadne ako prvá, je schopnosť dať vznik niečomu novému, schopnosť darovať nový život.

Neplodnosť je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) definovaná ako neschopnosť páru splodiť potomka po 12 mesiacoch pravidelného nechráneného pohlavného styku. Treba spozornieť práve pri tomto časovom údaji.

Už to, že je tam časový údaj, nám môže prezradiť, že to nie je permanentná neschopnosť. Trvalú neschopnosť splodiť potomka predstavuje pojem sterilita.

V súčasnosti je neplodnosť braná ako liečiteľný zdravotný stav. V populácii je neplodnosť približne rovnako zastúpená medzi oboma pohlaviami. Podľa dostupných štatistík je uvádzané, že na Slovensku je približne 15-20 % párov neplodných.

Aké sú príčiny neplodnosti?

Za neplodnosťou môžu stáť faktory genetické, environmentálne alebo idiopatické (tzn., neznáme). Zatiaľ čo s genetickými faktormi už počas života nič nezmôžeme, v našich silách je ovplyvnenie environmentálnych faktorov.

Je dôležité, aby sme si to uvedomovali ešte omnoho skôr než plánujeme založenie rodiny, pretože ako u každého ochorenia, aj u neplodnosti, platí, že prevencia je tou najlepšou terapiou.

Nepravidelnosť v menštruačnom cykle zhoršuje plodnosť

Počnúc prvým menštruačným cyklom nám začína plodné obdobie, ktoré pretrváva až do posledného cyklu, kedy sa z vaječníka uvoľní naše posledné vajíčko. Mimo tohto obdobia nemôžeme splodiť potomkov, a práve nepravidelnosť v cykle nám zhoršuje našu plodnosť.

Musíme si uvedomiť, že „meškajúca menštruácia“ je vlastne meškajúca ovulácia. To znamená, že nedošlo k uvoľneniu vajíčka a spermia nemá čo oplodniť. Samozrejme, netreba panikáriť pri každej nepravidelnosti.

Nepravidelnosť je normálna približne prvé dva roky od prvého cyklu, a tiež v období pred menopauzou. Udáva sa, že zdravý cyklus sa pohybuje v rozpätí od 21 do 35 dní. Ak mešká pár dní od nášho priemerného cyklu, nemusí to značiť problém, častou príčinou je stres.

Ale ak je táto pauza dlhšia, pravidelne sa opakujúca alebo vynechanie menštruácie časté, je potrebné kontaktovať svojho gynekológa/gynekologičku.

Naučme sa zvládať stres

Stres môže spôsobiť zdravotné komplikácie asi naozaj na všetkých úrovniach tela. Najmä v tejto dobe ho mnohí pociťujeme omnoho častejšie, a preto práve naučiť sa zvládať stres, by sme si mohli stanoviť ako prioritu číslo 1.

Pravidelný relaxačný tréning za účelom stresového manažmentu je nápomocné pri znižovaní stresu, a taktiež bolo pozorované, že neplodným ženám to pomáhalo zvýšiť ich úspešnosť oplodnenia.

Prestať fajčiť môže byť kľúčové

Tento zlozvyk je príčinou množstva ochorení a výnimkou nie je ani neplodnosť. Má negatívne účinky na pohlavné bunky oboch pohlaví.

U žien sa to prejavuje znížením rezervy vajíčok, predĺženou dobou potrebnou na splodenie potomka, zvýšeným rizikom spontánneho potratu, ale taktiež aj zníženou úspešnosťou liečby na klinikách asistovanej reprodukcie.

U mužov je pozorovaná znížená koncentrácia spermií, znížená pohyblivosť a zhoršená morfológia spermií, ale zároveň to poškodzuje aj samotnú DNA (tzn. genetickú informáciu). Preto práve skoncovanie s fajčením môže byť kľúčové pre zlepšenie svojej plodnosti.

Ovuláciu môže komplikovať podvýživa aj nadváha

Najmä správne načasovanie ovulácie a jej pravidelnosť môže komplikovať podvýživa i nadváha. Potrebná doba na splodenie potomka sa pri BMI pod 19 kg/m2 a nad 25 kg/m2 predlžuje, a taktiež pri nadváhe a obezite sa zvyšuje aj riziko potratov.

Toto sú samozrejme len orientačné čísla a BMI nemusí byť vhodný ukazovateľ hmotnosti, nakoľko tuk má väčší objem, než rovnaká váha svalovej hmoty. Prioritou by pre nás mala byť zdravá, vyvážená strava (viď nižšie) a pohyb.

Na plodnosť najlepšie vplýva stredomorské stravovanie

Spomedzi všetkých stravovacích návykov, na plodnosť má najlepšie účinky stredomorské stravovanie.

Táto forma stravovania je založená na každodennom príjme ovocia, zeleniny, celozrnných výrobkov, strukovín, orieškov a olivového oleja, pravidelnom príjme (cca 2krát za týždeň) rýb, morských plodov, hydiny a mliečnych výrobkov. Červené mäso a sladkosti by nemali byť prijímané pravidelne.            

Z vitamínov, ktoré sú spomínané v súvislosti so zlepšenými reprodukčnými prognózami, sú to najmä vitamín C, E, D a kyselina listová.  

zdroje: Frontiers in Endocrinology, Human reproduction

Digiqole ad

Nikoleta Engliš

Súvisiace články

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.