• 27. september 2023

Medicína diskriminovala ženy už od antiky, ako to ovplyvňuje zdravie žien dnes?

 Medicína diskriminovala ženy už od antiky, ako to ovplyvňuje zdravie žien dnes?

Za posledných sto rokov sa podarilo radikálne zvýšiť počty žien v medicíne a v medicínskom výskume. História medicíny sa tým však nezmenila.

Rozdiely vo fungovaní mužských a ženských tiel fascinovali už antických Grékov. Ich názor, že ženy sú menejcenné verzie mužov nastavil spôsob, s akým sa k ženám a ženským telám v medicíne pristupovalo.

Tento názor, podporený patriarchálnou rétorikou o potrebe chrániť ženy spôsobil, že ženy do 70-tych rokov neboli súčasťou takmer žiadnych výskumov týkajúcich sa liečiv.

Diskriminácia žien dorástla do absurdných rozmerov, napríklad keď do výskumu o tom, ako estrogén ovplyvňuje kardiovaskulárne choroby, neboli pozvané žiadne ženy, ženy taktiež chýbali pri štúdiách týkajúcich sa rakoviny krčka maternice.

Ako to ovplyvňuje ženy dnes?

Najvýraznejšej rozdiely sa dajú pozorovať pri zákrokoch týkajúcich sa reprodukčného zdravia. Najvýraznejším je napr. mýtus o tolerancii bolesti , pochádzajúci z kresťanského učenia o prvotnom hriechu a bolesti ako treste za Evine chyby.

Nikto by nenavrhol mužovi, aby podstúpil vazektómiu bez lokálnej anestézie a ďalších liekov proti bolesti. Ženy ale podstupujú podobne invazívne zákroky bežne bez akejkoľvek kontroly bolesti.

Ďalšou kategóriou problémov, pri ktorých sú ženy a dievčatá znevýhodnené, je mentálne zdravie. Od neslávnych diagnóz hystérie, ktoré boli zneužívané proti spoločensky aktívnym ženám už od čias Freuda, ženské mentálne zdravie je trpí.

Jedným z dôvodov je fakt, že rovnaké poruchy majú rôzny priebeh u žien a mužov. Príkladom je napríklad diagnóza autizmu, kde je do dnes diagnostikovaných 4x toľko chlapcov v porovnaní s dievčatami . Ako dôvod, je často citovaná skutočnosť, že diagnostické kritéria sú založené na tom, ako sa autizmus prejavuje u malých chlapcov.

Mýtus o tolerancii bolesti spolu s históriu diagnóz mentálneho zdravia má dodnes vplyv na to, ako lekári všeobecne pristupujú k ženám, ak sa sťažujú na zdravotné problémy. Viaceré výskumy sa sústredia na to, ako často sú ženy v ambulanciách ignorované a dokonca aj na to, či to, že ženu operuje chirurg muž alebo žena ovplyvňuje predpoklad úspechu operácie.

Napriek tomu že dnes už v medicíne pôsobí viac žien, história medicíny sa tým nezmenila a je veľmi dôležité aby sme si dávali pozor na zaujatosti a skreslenosti, ktoré pretrvávajú do dnešného dňa.

zdroje: evropavdatech.cz, theguardian.com, psychologie.cz, sk.covidografia.pt

Digiqole ad

Maggie Drahovská

Súvisiace články