• 20. január 2022

Muži sa správajú inak v okolí žien s viditeľne vztýčenými bradavkami, odhalila nová štúdia

 Muži sa správajú inak v okolí žien s viditeľne vztýčenými bradavkami, odhalila nová štúdia

Ukázalo sa, že muži oveľa viac pomáhali ženám so vztýčenými bradavkami, zvlášť keď si táto pomoc vyžadovala, aby boli v bezprostrednej blízkosti ženy.

V roku 2020 sa psychológovia zo State University of New York v Oswegu pozreli na to, ako heterosexuálni muži a ženy vnímajú ženy so vzrušenými bradavkami.

V prvej časti štúdie boli účastníkom ukázané randomizované snímky s dvoma súbormi identických obrázkov žien – s výnimkou skutočnosti, že na niektorých obrázkoch mali ženy vztýčené bradavky a na iných nie.

Účastníci boli potom požiadaní, aby hodnotili fotografované ženy na základe série 16 emocionálnych a fyziologických stavov, vrátane pozitívnych, negatívnych a sexuálne vzrušených stavov.

Muži a ženy s väčšou pravdepodobnosťou označovali pozitívne emócie na fotografie žien so vztýčenými bradavkami, zatiaľ čo muži, čo rozhodne vedcov neprekvapilo, pociťovali pri fotografiách žien so vztýčenými bradavkami viac „sexi emócií“.

V týchto dňoch vyšla druhá časť štúdie. Bola publikovaná v Evolutionary Behavioral Science a priniesla viac informácií aj o správaní mužov v reakcii na vztýčené bradavky.

V pokračovaní štúdie nazvanom – „Bod erekcie bradaviek 2: Vplyv erekcie bradaviek na zamýšľaný a očakávaný altruizmus“ – chcel tím vedcov zistiť, či tieto vnímané emočné stavy majú vplyv na mužské správanie.

Altruizmus – je pojem z latinčiny, kedy „alter“ znamená „iný, druhý“. Je to mravný princíp spočívajúci na nezištnej službe iným ľuďom, v ochote obetovať pre dobro iných aj osobné pohodlie, záľuby, statky, peniaze a čas. 

Kládli si napr. otázku: „Boli by muži ochotnejší pomáhať ženám s erekciou bradaviek ?“

Ukázalo sa, že mužská skupina oveľa viac pomáhala ženám so vztýčenými bradavkami, zvlášť keď si táto pomoc vyžadovala, aby boli v bezprostrednej blízkosti ženy.

Muži vnímali ženy so vztýčenými bradavkami ako tie, ku ktorým prejavovali viac altruizmu, najmä ak tento altruizmus zahŕňal väčšiu interakciu so ženou, a očakávali, že sa tie isté ženy budú správať k nim altruistickejšie. Verili tiež, že ženy so vztýčenými bradavkami by mali byť zahrnuté do ich sociálnych skupín,“ píše sa v záveroch štúdie.

Na rozdiel od mužov heterosexuálne ženy nevnímali ženy s erekciou bradaviek ako ženy, ktoré si zaslúžia altruistické správanie, „a nechceli ich zahrnúť do svojich sociálnych skupín“.

Vedecký tím tiež poznamenáva, že použité obrázky žien boli všetky „atraktívne“ ženy – ktoré by samozrejme mohli byť prístupné všetkým možným predsudkom – a že sa neuskutočnil žiadny výskum, ktorý by zahŕňal premenné, ako sú podnety na mimiku tváre, či použitie fotografií žien rôzneho veku a typu postavy.

zdroj: iflscience.com

Nikoleta Engliš

Súvisiace články

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *