• 24. máj 2022

Online násiliu a kyberšikane čelí viac ako polovica žien! Najviac útokov je cez Facebook a Instagram

 Online násiliu a kyberšikane čelí viac ako polovica žien! Najviac útokov je cez Facebook a Instagram

Moderné technológie, na čele s internetom, ovládajú dnešný svet, uľahčujú nám život, inšpirujú nás, sú zdrojom informácií, ale aj zábavy a relaxu. Mnohí  cez internet spoznali zaujímavých ľudí, či svojich, už dnes dlhoročných, partnerov. Cez všetky tieto pozitíva však častokrát prehliadame riziká, ktoré so sebou existencia v online svete prináša.

Kyberšikana sa v poslednej dobe stáva stále viac aktuálnym problémom. Možno si poviete, že vás sa to netýka, ale je viac než isté, že ste sa už s nejakým jej prejavom stretli.

Internetové šikanovanie totiž nepredstavuje len nadávanie, urážanie, či vyhrážanie sa niekomu na internete , zahŕňa aj omnoho horšie a nebezpečnejšie aktivity, než by ste si v prvom momente vedeli predstaviť.

Šikanovanie v reálnom svete vs. kyberšikana

Agresor si môže ku svojej obeti dovoliť na internete omnoho viac. Na internete môže byť každý kým chce, to samozrejme, útočníci veľmi dobre vedia, a aj využívajú.

V prostredí internetovej komunikácie, vymieňania informácií a zdieľania videí, či fotografií, platí staré známe: „Opatrnosti nie je nikdy dosť.“

Zaujímavosťou je, že v mnohých prípadoch sa agresorom môže stať človek, ktorý nám bol kedysi blízky (ex-partner, kamarátka, kolega a pod.).

V podstate môžeme povedať, že všetky nenávistné komentáre, bodyshaming alebo naoko nevinné zosmiešňovanie, by sa dalo charakterizovať ako kyberšikana.

Násilie na internete sa voči ženám a dievčatám stupňuje

Globálny prieskum zameraný na online násilie, organizovaný v roku 2020, odhalil stupňujúce sa násilie páchané na dievčatách a ženách.

Viac ako polovica opýtaných žien (58 %) bola vystavená obťažovaniu a zneužívaniu na internete. S útokmi sa najčastejšie stretli na sociálnej sieti Facebook (39 %), nasledoval Instagram (23 %), WhatsApp (14 %), Snapchat (10 %), Twitter (9 %) a TikTok (6  %).  

Obete boli vystavené explicitným, vulgárnym správam, prijímaniu pornografického obsahu, kyberstalkingu a iným formám zneužívania prostredníctvom internetu.

Podľa dostupných informácií agresori najčastejšie ženy slovne urážali, zámerne zosmiešňovali alebo sa vyhrážali sexuálnym násilím.

Viac ako tretina žien a dievčat z etnických menšín uviedla, že sú terčom kyberšikany kvôli svojej rase alebo etnickej príslušnosti. V prípade žien, ktoré sa identifikujú ako LGBTIQ+, bola podľa prieskumu vystavená obťažovaniu na internete viac ako polovica opýtaných respondentiek.

Je viac než potrebné aby prevádzkovatelia sociálnych sietí prišli s efektívnejším spôsobom obrany proti kybernetickým útokom.

Zodpovednosť za seba teda musíme zatiaľ prevziať my samy a pri používaní sociálnych sietí a internetu vždy myslieť na svoju bezpečnosť. V prípade zoznamovania sa na internete to platí, samozrejme, dvojnásobne. 

zdroj: plan-international.org

Nikoleta Engliš

Súvisiace články

Nechaj odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.