• 27. september 2023

Prečo vlastne oslavujeme Medzinárodný deň žien?

 Prečo vlastne oslavujeme Medzinárodný deň žien?

zdroj: pexels.com

8. marca svet oslavuje ženy a ich úspechy, bez ohľadu na ich národné, národnostné, politické, kultúrne alebo akékoľvek iné postavenie. Vyjadrujeme solidaritu medzi ženami navzájom, spomíname na našu históriu a reflektujeme ako je na tom „najdlhšia revolúcia v dejinách ľudstva“. Ako a kedy vznikol Medzinárodný deň žien?

História Medzinárodného dňa žien siaha až do polovice 19. storočia, keď sa v uliciach New Yorku konali protesty zamestnankýň miestnych textilných tovární, ktoré bojovali za lepšie pracovné podmienky.

Prvýkrát sa MDŽ oslavovalo 28. februára 1909 v USA na popud Americkej socialistickej strany a jeho ustanoveniu predchádzalo niekoľko protestných sprievodov, demonštrácií a štrajkov v New Yorku a Chicagu, na ktorých ženy požadovali kratší pracovný čas, vyššie mzdy a volebné právo.

Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien ako sviatok, vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii (žien – socialistiek) v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani, ako deň boja žien za sociálne a politické práva.

Dátum tohto sviatku určili 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorkských krajčírok z textilných tovární, ktorý sa konal v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam.

Tradíciu osláv MDŽ upevnila aj tragická udalosť, kedy 25. marca 1911 v textilnej továrni Triangle Shitwaist Factory v New Yorku vzbĺkol požiar, ktorý pripravil o život 123 žien. Dôvodom tragédie boli taktiež otrasné pracovné podmienky.

Prvýkrát sa MDŽ v Československu oslavoval v roku 1921. O rok neskôr nadobudol už celospoločenský charakter. Počas druhej svetovej vojny bol sviatok MDŽ zrušený.

Po druhej svetovej vojne sa Medzinárodný deň žien stal sviatkom oslavovaným najmä v krajinách pod sovietskou sférou vplyvu. Až do konca 60-ych rokov, kedy ho feministky druhej vlny začali oslavovať aj na západ od železnej opony. Vyhlásili ho za deň atavizmu žiadajúc ekonomickú, politickú a reprodukčnú rovnosť.

OSN vyhlásila 8. marec za Medzinárodný deň žien v roku 1975 a každý rok organizuje podujatia pripomínajúce si úspechy žien, ale aj upozorňuje na problémy, ktorým ženy stále čelia.

zdroj: pexels.com

MDŽ 2022

Nezisková organizácia International Womens Day, ktorá pomáha vytvárať komunity venujúce sa rodovej rovnosti, pridala k Medzinárodnému dňu žien tento rok aj hashtag #breakthebias ( prelom predsudok ). Upozorňujú na rôzne úmyselné aj neúmyselné predsudky, ktorým ženy do dnes musia čeliť.

OSN tento rok spája boj o rodovú rovnosť s bojom o proti klimatickej kríze a hovorí, že bez rodovej rovnosti nevieme vybudovať udržateľnú budúcnosť. Reprodukčná sloboda a vzdelanie dievčat sú často spomínane ako dôležité kroky k stabilizácii svetovej populácie.

A na záver odpoveď na otázku, ktorá každý rok patrí k najviac googleným práve počas Medzinárodného dňa žien. Áno, Medzinárodný deň mužov existuje a oslavuje sa 19. novembra.

zdroje: pomocrodine.sk, un.org, internationalwomensday.com, unwomen.org

Digiqole ad

Maggie Drahovská

Súvisiace články