• 27. september 2023

Sexuálne obťažovanie: aké sú jeho formy a ako sa môže žena proti nemu brániť?

 Sexuálne obťažovanie: aké sú jeho formy a ako sa môže žena proti nemu brániť?

Sexuálne obťažovanie môže mať množstvo foriem, môže byť slovné, neverbálne alebo aj čisto fyzické. Vždy však ide o nežiadúce správanie.

Čo je, alebo nie je sexuálne obťažovanie je dilema, s ktorou sa v poslednej dobe stretáva čím ďalej tým viac žien. Posledných pár rokov sa táto téma dostala do popredia pomocou kampane Me Too , vďaka ktorej sa množstvo žien rozhodlo podeliť o svoje zážitky. Niektoré z nich boli jednohlasne považované za hrozné prípady násilia, ale niektoré rozprúdili diskusiu o tom, čo je a čo nie je vhodné správanie a v akej situácii.

Je ťažké vytvoriť zoznam úkonov, ktoré sú vhodné v každej situácii, preto často narážame na takmer neodpovedateľné otázky ako: To už nemôžem žene nikdy dať kompliment? Akože nemám ani objať kolegyňu keď má narodeniny?

Podľa odborníkov je dôležité sa nesústrediť na typy správania, ale na kontext v ktorom sa odohráva. Zdá sa mi, že je moje správanie žene nepríjemné? Mala kolegyňa možnosť povedať, že si neželá byť objímaná?

V 80. rokoch americká sociologička Luise Fitzgerald a kolektív vytvorili klasifikáciu sexuálneho obťažovania na základe toho, aký je cieľ alebo dopad konkrétneho správania (lebo tie nie sú vždy také isté):

Sexuálny nátlak (sexual coercion) – predstavuje praktiky priameho nátlaku, akými je napríklad obťažovanie quid pro quo (t. j. niečo za niečo) či hrozba fyzickým a sexuálnym násilím

Nevítaná sexuálna pozornosť (unwanted sexual attention) – predstavuje praktiky ako nevyžiadané pozývanie na stretnutia, snahy o nadviazanie intímneho kontaktu, či nevítaný rozhovor o sexuálnych praktikách, sugestívne verbálne a neverbálne prejavy obťažujúceho charakteru

Rodové obťažovanie (gender harassment) – predstavuje vytváranie dehonestujúceho prostredia. Ide napríklad o urážlivé a obťažujúce poznámky a vtipy o mužoch a ženách, či sexuálne ladené príbehy a vtipy v organizáciách. V tomto prípade teda nejde o narušovanie telesnej integrity, ale o vytváranie celkovej atmosféry, v ktorej sú osoby neustále sexualizované a sú zdôrazňované ich pohlavné charakteristiky

Slovenskí zákonodarcovia považujú sexuálne obťažovanie za typ diskriminácie . Dôvodom je to, že často takéto správanie, či je to jeho cieľom alebo nie, vytvára situácie a priestory, kde sa určitá skupina ľudí necíti bezpečne.

Slovenský antidiskriminačný zákon takéto správanie považuje za trestné. Viac o tom aké máte možnosti ak takéto spávanie zažívate môžete nájsť na tomto odkaze.

zdroje: gender.gov.sk, zastavmenasilie.gov.sk, totojerovnost.eu

Digiqole ad

Maggie Drahovská

Súvisiace články