• 27. september 2023

Ženy s nepravidelnou menštruáciou majú podľa vedcov vyššie riziko vzniku tohto ochorenia!

 Ženy s nepravidelnou menštruáciou majú podľa vedcov vyššie riziko vzniku tohto ochorenia!

zdroj: freepik.com

Nová štúdia publikovaná v časopise Endocrine Society’s Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, objavila súvislosť medzi dlhou alebo nepravidelnou menštruáciou a zvýšeným rizikom nealkoholového stukovatenia pečene (NAFLD).

Vedci zistili, že úlohu môže zohrávať pôsobenie estrogénu a hromadenie železa v pečeni. Ženy s nepravidelnou menštruáciou by mali zvážiť zmenu životného štýlu, aby znížili riziko stukovatelej pečene.

“Pre túto podskupinu žien by bola prvoradá skorá implementácia zmien stravovania a životného štýlu, pretože podľa mojich vedomostí neexistujú žiadne lieky na liečbu výsledného poškodenia pečene,” tvrdí Dr. Kecia Gaither.


Nepravidelná menštruácia a vyššie riziko stukovatenia pečene

Výskumnou vzorkou bolo 72 092 žien mladších ako 40 rokov. 28% malo nepravidelný menštruačný cyklus a 7% malo predtým diagnostikovanú stukovatelú pečeň. Skupina s nepravidelnou menštruáciou bola takisto spojená aj s nižším vekom, vysokým krvným tlakom, cukrovkou, obezitou, inzulínovou rezistenciou a vysokým cholesterolom.

Výskumný tím pokračoval s účastníkmi po 4 rokoch a identifikoval nové prípady nealkoholového stukovatenia pečene u 9% z nich. Výskumníci tvrdia, že obezita, inzulín alebo syndróm polycystických vaječníkov (PCOS) nevysvetľujú zvýšené riziko NAFLD.

V niektorých prípadoch môže byť nepravidelná menštruácia spôsobená stresom a nepravidelným stravovaním, ktoré by mohli prispieť k riziku NAFLD. Štúdia uvádza, že v súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by modifikácia určitých faktorov – ako je fajčenie, obezita a konzumácia alkoholu – mohla kompenzovať riziko, no vedci sa domnievajú, že ženy, ktoré majú nepravidelnú menštruáciu, môžu benefitovať zo zmeny životného štýlu.

Podľa výskumníkov zistenia naznačujú, že diagnostika nepravidelnej menštruácie môže pomôcť identifikovať ženy pred menopauzou ohrozené NAFLD.

Aká je súvislosť medzi menštruáciou a ochorením pečene?

Mechanizmy súvisiace s prepojením nepravidelnej menštruácie a NAFLD nie sú v súčasnosti známe. Predchádzajúci výskum identifikoval súvislosť medzi dlhou alebo nepravidelnou menštruáciou a cukrovkou 2. typu a kardiovaskulárnym ochorením. Dlhá alebo nepravidelná menštruácia bola tiež spojená s metabolickými alebo endokrinnými poruchami.

Nepravidelné cykly sú často, ale nie vždy, spojené s PCOS, ktorý spôsobuje dysfunkčné hormonálne výkyvy. Podľa štúdie môže expozícia estrogénu prispieť k riziku.

“Zatiaľ čo údaje sú stále v plienkach, štúdie ukázali, že estrogén potláča zápal a zlepšuje množstvo metabolických procesov, o ktorých sa ukázalo, že sú dysregulované v NAFLD,,” povedala Dr. Bubu Banini, hepatologička z Yale Medicine.

Podľa výskumu z roku 2021, môže estrogén spomaliť progresiu chronických ochorení pečene, ako je NAFLD. Iný výskum z roku 2020 naznačuje, že nízke hladiny estrogénu a antiestrogénové lieky sú spojené s NAFLD, a že estrogénová substitučná liečba môže znížiť riziko NAFLD. Správa tiež naznačuje, že hromadenie železa v pečeni – ktorá sa môže vyskytnúť pri nepravidelných menštruáciách – môže ovplyvniť riziko NAFLD.

zdroje: Academic.oup.com, healthline.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, explorationpub.com

Digiqole ad

Radka Dzurišová

Súvisiace články