• 24. máj 2022

Ženy v týchto štátoch zarábajú viac ako muži!

 Ženy v týchto štátoch zarábajú viac ako muži!

zdroj: pexels.com

Podľa štúdie prieskumového centra Pew Research Center sa ženám pracujúcim v 22 z 250 amerických metropolitných oblastí podarilo zarobiť rovnako, či dokonca viac ako ich mužským kolegom.

Aj keď je takzvaná rodová priepasť v mestách New York a Washington D.C. „len“ miernych 102 %, ide o zriedkavú situáciu, ktorá určite stojí za zmienku, keďže predstavuje určitý krok vpred, a pre to, že ide ženy patriace do vekovej kategórie pod 30 rokov.

Na porovnanie, ženy v rovnakom veku pracujúce v štátoch Ohio alebo Indiana, patriace medzi oblasti s najväčšími platovými rozdielmi medzi mužmi a ženami, zarábajú v priemere iba 67 % až 69 % v porovnaní s opačným pohlavím.

Prieskum založený na základe priemerných ročných príjmov žien z roku 2019, nezohľadňujúci pandemické roky, nám ponúka aj ďalšiu zaujímavú informáciu.

Zatiaľ čo sa rodová priepasť pre mladé ženy aj v dôsledku vyššieho vzdelania zlepšuje, opačným smerom sa uberá s narastajúcim vekom. Ide najmä o termín „motherhood penalty“, ktorý predstavuje nevýhody na pracovisku pre matky s deťmi a naopak, benefity pre bezdetné ženy.

zdroje: bloomberg.com, pewresearch.org

Sofia Čikotová

Súvisiace články